Viena Taisnība Visiem / VIDEO

August 18, 2017/Uncategorized @lv

Solam mēs vienmēr…Jautājums: vai pildam solījumus? Arguments var būt auglīgs tad, ja katra taisnību virzīsim uz :”Viena Taisnība Visiem”/Kārlis Ulmanis/. Mēs varam būt vienoti un spēcīgi.

© TattooFrequency 2019