Tetovētāju salidojums draudzīgos solidarizēšanāšās nolūkos.

Izstrādāja KM DEVELOPMENT