Es, savas pieredzes atspoguļojums / VIDEO

September 8, 2017/Uncategorized @lv

Šī tetovēšanās, šī individualitātes apziņa. Radot apgalvojumus, kurus jāpostulē un slēpjot to, kas nav jāredz citiem….

Drīzumā video…..

© TattooFrequency 2019